За Нас

Aдвокатска кантора “Ненков, Маркова и партньори” предлага професионално правно обслужване на физически и юридически лица, успявайки да постигне максимално добри резултати чрез гъвкави и ефективни решения.
Нашата репутация се дължи на дългогодишен опит, съчетан със съвременно мислене, както и на загрижеността ни и персоналното отношение към всеки клиент.

Днес „Ненков, Маркова и партньори” е динамична и ориентирана към бизнеса адвокатска кантора, която предоставя първокласни юридически услуги на местни и чуждестранни юридически и физически лица, превръщайки се в една от утвърдените в сферата на правното обслужване на корпоративни клиенти в България.

Ние, от адвокатска кантора „Ненков, Маркова и партньори”, сме екип от висококвалифицирани юристи, специализирали в областта на гражданското, търговското и административното право, както и в осъществяването на процесуално представителство пред правозащитните органи на територията на Република България.

Екипът ни извършва пълен набор от услуги, включително правни анализи и проверки, изготвяне на становища по поставени въпроси, правни консултации, абонаментно обслужване, участие в преговори, правна защита и представителство през съдебни и извънсъдебни органи, държавни администрации и трети лица, като в процеса на работа често си сътрудничим с чуждестранни правни кантори, за да осигурим адекватно правно съдействие и качествена защита на нашите клиенти в национален и международен мащаб.

Отделяме специално внимание на всеки клиент, защото вярваме, че всеки въпрос, с който се обръщате към нас, е от значение за Вас и Вашето бъдещо спокойствие. Водени от желанието да създадем и гарантираме чувство на сигурност у нашите клиенти, решаваме всеки отделен казус с индивидуален и задълбочен подход и внимание, което е пътят към ефективна защита на всеки правен интерес, тъй като вярваме, че доверието между адвокат и клиент е основата, на която се строят отношенията между тези две страни.

Уведомяваме своевременно клиентите си за всеки етап, на който е тяхното дело, като периодично се свързваме с тях по телефона, имейл или в лична среща, за да им предоставим и текуща информация.

Оказваме необходимото съдействие на своите корпоративни клиенти за развитието на техния потенциал и бизнес възможности, като наред с големите корпорации и проекти, които обслужваме, ние отстояваме и защитаваме със същата грижа и професионализъм каузата на всеки клиент – физическо лице, потърсил нашия професионален съвет и съдействие.

Работни езици на кантората: български, английски, руски, немски и испански.


АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "НЕНКОВ, МАРКОВА И ПАРТНЬОРИ"


СФЕРИ НА ДЕИНОСТ


Нашият Екип

Адвокат Александър Ненков

Александър Ненков

Управляващ съдружник
Виж Още
Адвокат Станислава Димова-Маркова

Станислава Димова-Маркова

Съдружник
Виж Още

Про Боно

В знак на съпричастност към различни обществено и социално значими инициативи Адвокатско дружество”Ненков, Маркова и партньори” предоставя „pro bono” юридически услуги на неправителствени организации, фондации и други лица с нестопанска цел, чиито дейности са насочени към осъществяване на проекти, касаещи пряко или косвено интересите на обществото/гражданите.


Нашите Контакти

Контакти :


град София, улица „Юнак” № 24, ет. 7, офис 2